หน้าแรก » เครื่องบีบทะลายปาล์ม และเครื่องฉีกทะลายปาล์ม

สินค้าเครื่องจักร / อะไหล่

แชร์หน้านี้ Line

เครื่องบีบทะลายปาล์ม และเครื่องฉีกทะลายปาล์ม

ทะลายปาล์มเปล่า ที่ได้จากกระบวนการแยกผลปาล์ม นำเข้ามาเครื่องบีบทลายปาล์ม เพื่อลดความชื้นในทะลายปาล์ม และได้น้ำมันปาล์มจากทลายเปล่า ทะลายปาล์มที่ได้แล้วจากการบีบน้ำมัน สามารถนำไปฉีกเพื่อให้ขนาดเส้นใยที่ได้จากทะลายปาล์ม มีขนาดเล็กลง นำเป็นชื้อเพลิง ชึ่งชีวมวลผลิต ไอน้ำ และกระแสไฟฟ้า ใช้ในโรงงานได้

รุ่น :  KH-777-SP3
กำลังการผลิต : 4-5 ตันทะลาย / ชั่วโมง
มอเตอร์ : YKL 90 กิโลวัตต์ / 1,500 รอบ
ความชื้น : 38% - 45% หลังจากบีบ
ความยาวเส้นใบ : 1 นิ้ว – 6 นิ้ว