หน้าแรก » หม้อนึ่งไอน้ำ (Boiler)

สินค้าเครื่องจักร / อะไหล่

แชร์หน้านี้ Line

หม้อนึ่งไอน้ำ (Boiler)

หม้อนึ่งไอน้ำ (Boiler) เป็นเทคโนโลยี ที่นิยมใช้ในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มโดยจะใช้ไอน้ำ ช่วยหยุดปฏิกิริยา ไลโปไลซิส (Lipolysis) ที่ทำให้เกิดกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) ในผลปาล์ม และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มและหลุดออกจากขั้วผลได้ง่าย นอกจากนี้การนึ่งปาล์ม ยังทำให้เนื้อเยื่อของผลปาล์มยุ่ยจึงง่ายต่อการสกัดน้ำมัน การนึ่งปาล์มจะทำในหม้อนึ่งซึ่งมีความจุประมาณ 20-30 ตันทะลายปาล์ม และการนึ่งจะใช้ไอน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ 130-135 องศาเซลเซียส ความดัน 2.5-3 บาร์ ป้อนเข้าสู่หม้อนึ่งอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 90 นาที

บริษัท พัฒนปาล์ม เอ็นจิเนียริ่ง มีจำหน่ายหม้อนึ่งไอน้ำ รวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหม้อนึ่งไอน้ำ ได้แก่