หน้าแรก » ตะแกรงสั่นกรองน้ำมัน ( Vibration Screen )

สินค้าเครื่องจักร / อะไหล่

แชร์หน้านี้ Line

ตะแกรงสั่นกรองน้ำมัน ( Vibration Screen )

น้ำมันดิบที่ได้จากกระบวนการหีบน้ำมันปาล์ม จะถูกส่งไปยังตะแกรงสั่นกรองน้ำมัน เพื่อแยกน้ำและของแข็งออกจากกัน