หน้าแรก » เครื่องตีผลปาล์ม (Threshing Drum)

สินค้าเครื่องจักร / อะไหล่

แชร์หน้านี้ Line

เครื่องตีผลปาล์ม (Threshing Drum)

ทะลายปาล์มที่ผ่านการนึ่ง จะถูกนำเข้าสู่เครื่องตีผลปาล์ม (Threshing Drum) เพื่อแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์ม สำหรับทะลายปาล์มเปล่าจะถูกแยก (Empty Fruit Bunches EFB) ออกไปจากกระบวนการนี้ จากนั้นนำผลปาล์มที่ได้ไปย่อยในขั้นตอนต่อไป ทะลายปาล์มเปล่าสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุปรับปรุงดิน เนื่องจากสามารถรักษาความชื้นให้แก่ดินได้ สามารถจำหน่ายเพื่อใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ด นอกจากนี้ทะลายปาล์มเปล่าสามารถเอาไปบีบอัด เพื่อลดความชื้นในทะลายปาล์ม เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า

บริษัท พัฒนปาล์ม เอ็นจิเนียริ่ง มีจำหน่ายเครื่องตีผลปาล์มและอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตีผลปาล์ม