หน้าแรก » หม้อกวน ( Digester )

สินค้าเครื่องจักร / อะไหล่

แชร์หน้านี้ Line

หม้อกวน ( Digester )

ผลปาล์มที่แยกออกจากทะลายปาล์ม จะถูกนำเข้าสู่หม้อกวน เพื่อเปลี่ยนผลปาล์มให้อยู่ในรูปของปาล์มที่ผ่านการย่อยที่เป็นเนื้อเดียวกัน ( Homogeneous Oily Mash) โดยมีการป้อนน้ำร้อน เข้าสู่ขั้นตอนเพื่อช่วยในการทำให้ปาล์มเป็นเนื้อเดียว ซึ่งปาล์มที่ผ่านการย่อยนี้จะเข้าสู่ขั้นตอน การบีบผลปาล์มต่อไป

รุ่น
หม้อกวน 3500 ลิตร
หม้อกวน 4500 ลิตร
หม้อกวน 5000 ลิตร
กำลังการผลิต
3200 – 3500
4000 - 4500
4500 – 5000
มอเตอร์
40 แรงม้า
60 แรงม้า
75 แรงม้า
ฝาปิด
ระบบไฮดรอลิก
ระบบไฮดรอลิก
ระบบไฮดรอลิก

บริษัท พัฒนปาล์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีจำหน่ายหม้อกวน และอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหม้อกวน ได้แก่