หน้าแรก » เครื่องบีบเมล็ดใน (Kernel Press)

สินค้าเครื่องจักร / อะไหล่

แชร์หน้านี้ Line

เครื่องบีบเมล็ดใน (Kernel Press)

เมล็ดในปาล์มที่ได้มาจากการแยก นำเข้าเครื่องบีบเมล็ดในสกรูเดี่ยว ขั้นตอนนี้จะได้น้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม นำเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ แยกของแข็งและน้ำมันออกจากกันด้วยตะแกรงสั่นกรงน้ำมัน

รุ่น
EK-100-K
EK-15-K
EK-200-K
กำลังการผลิต
บีบครั้งที่1(ตัน/1ชั่วโมง)
10 – 12
15 – 17
20 - 22
บีบครั้งที่2(ตัน/1ชั่วโมง)
7 – 8
12 – 13
15 - 16
ประสิทธิภาพ
คุณภาพของเมล็ดใน
ความชื้นในเมล็ดในต่ำกว่า 7%
หลังจากบีบครั้งที่ 1
ปริมาณน้ำในกาก 12%-14%
หลังจากบีบครั้งที่ 2
ปริมาณน้ำมันในกากน้อยกว่า 7%
มอเตอร์
37 กิโลวัตต์(50 แรงม้า)
45/55กิโลวัตต์(60/75แรงม้า)
55 กิโลวัตต์(75แรงม้า)
มอเตอร์
1,000รอบ/415วัตต์/3เฟส/50รอบ/ต่อวินาที
1,000รอบ/415วัตต์/3เฟส/50รอบ/ต่อวินาที
1,000รอบ/415วัตต์/3เฟส/50รอบ/ต่อวินาที

 

รุ่น
YTH 8.15S
YTH 9.15S
กำลังการผลิต
บีบครั้งที่ 1
15 – 17
20 -22 ตันเมล็ดใน/วัน
บีบครั้งที่ 2
10 – 12 ตันเมล็ดใน/วัน
12 -14 ตันเมล็ดใน/วัน
ประสิทธิภาพ
หลังจากบีบครั้งที่ 1
ปริมาณน้ำมันในกาก 12%-14%
ปริมาณน้ำมันในกาก 10%-12%
หลังจากบีบครั้งที่ 2
ปริมาณน้ำมันในกาก 6%-8%
ปริมาณน้ำมันในกาก 5%-7%