หน้าแรก » เครื่องกะเทาะเมล็ด ( Ripper Mill)

สินค้าเครื่องจักร / อะไหล่

แชร์หน้านี้ Line

เครื่องกะเทาะเมล็ด ( Ripper Mill)

ของแข็งที่ได้รับจากการบีบผลปาล์ม ประกอบเส้นใยปาล์ม และเมล็ดปาล์ม ซึ่งถูกแยกออกจากกันด้วยเครื่องแยกเส้นใยและเมล็ดในปาล์ม ซึ่งเส้นใยปาล์มสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับหม้อนึ่งภายฝนโรงงาน เมล็ดปาล์มนำเข้าเครื่องกะเทาะเม็ดได้เป็นเมลดในปาล์มที่ เพื่อนำไปสกัดน้ำมันในเมล็ดที่หลงเหลืออยู่